Kế hoạch phát triển mô hình hợp tác xã đến năm 2030

Kế hoạch phát triển mô hình hợp tác xã đến năm 2030

Nhận thấy hợp tác xã là mô hình mang đến hiệu quả cao và có nhiều ý nghĩa tích cực, UBND tỉnh Bình Thuận đã đưa ra kế hoạch phát triển mô hình hợp tác xã đến năm 2030.

Vai trò của mô hình hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có ít nhất từ 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là tổ chức kinh tế có từ rất lâu đời, hiện vẫn đang được khuyến khích phát triển tại Việt Nam.

Hợp tác xã nông nghiệp có vai trò rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh. Nhất là trong tình hình hiện nay, hợp tác xã giúp người lao động, người sản xuất nhỏ tập hợp lại với nhau thành một tổ chức kinh tế chung, cùng giải quyết các vấn đề về sản xuất, kinh doanh và đời sống của họ. Sự kết hợp này đủ sức để cạnh tranh và chống lại sự chèn ép của các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn.

Người dân khi tham gia vào mô hình hợp tác xã sẽ có tính liên kết vững bền hơn. Tại đây người dân được hướng dẫn tổ chức sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào, thực hiện các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và ký hợp đồng tiêu thụ.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng khẳng định: Xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã đang là hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các thành viên.

Kế hoạch phát triển mô hình hợp tác xã đến năm 2030 2

Định hướng phát triển đến năm 2030

Kế hoạch phát triển mô hình hợp tác xã của tỉnh Bình Thuận vạch ra đến năm 2030 như sau:

  • Toàn tỉnh có khoảng 5.412 tổ hợp tác với 210.000 thành viên, 248 hợp tác xã với 50.000 thành viên, 2 liên hiệp hợp tác xã với 40 hợp tác xã thành viên;
  • Số lượng hợp tác xã hoạt động đạt loại khá, tốt chiếm từ 60 – 70% trên tổng số hợp tác xã của tỉnh;
  • Tỷ lệ cán bộ quản lý trong các hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học phải đạt từ 25% trở lên;
  • Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản;
  • Phấn đấu có khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị;
  • Xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngưng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại (theo Luật hợp tác xã năm 2012).

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, mỗi người dân phải hiểu rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tập thể. Muốn vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân. Đồng thời nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải ở các hợp tác xã để hướng đến sự phát triển toàn diện và bền vững.

Xem thêm:

48 Responses to "Kế hoạch phát triển mô hình hợp tác xã đến năm 2030"

Comments are closed.