Tình hình doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận trong 5 tháng đầu năm 2021

Tình hình doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận trong 5 tháng đầu năm 2021

5 tháng đầu năm 2021 nhìn lại, tình hình các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có những dấu hiệu khởi sắc.

Tình hình chung

Số liệu thống kê của Cục Thống kê cho biết, từ ngày 15/4 – 15/5/2021:

 • Toàn tỉnh có 122 doanh nghiệp mới thành lập, tăng 25,77% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn đăng ký mới 478,89 tỷ đồng, giảm 7,55% so với cùng kỳ năm 2020.
 • Có 12 doanh nghiệp đã giải thể (có 5 đơn vị trực thuộc), giảm 20% so với cùng kỳ năm 2020;
 • Tạm ngừng hoạt động 19 doanh nghiệp (có 4 đơn vị trực thuộc), giảm 20,83% so với cùng kỳ năm 2020;
 • Đăng ký chuyển đổi loại hình 9 doanh nghiệp, tăng 28,57% so với cùng kỳ năm 2002;
 • Có 16 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, tính từ 1/1 – 15/5 thì:

 • Có 485 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Số vốn đăng ký 4.830,9 tỷ đồng;
 • Có 135 doanh nghiệp hoạt động trở lại (có 19 đơn vị trực thuộc), tăng gấp 3,13 lần so với cùng kỳ năm 2020;
 • Có 172 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động (có 30 đơn vị trực thuộc), tăng 3,61% so với cùng kỳ năm 2020;
 • Có 30 doanh nghiệp thay đổi loại hình, giảm 3,22% so với cùng kỳ năm 2020;
 • Có 98 doanh nghiệp giải thể, tăng 55,55% so với cùng kỳ năm 2020.

UBND tỉnh Bình Thuận đồng hành cùng doanh nghiệp

Tình hình doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận trong 5 tháng đầu năm 2021 2

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư tìm hiểu về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, nhà đầu tư phản ánh, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về những khó khăn đang gặp phải trong việc đầu tư và sản xuất kinh doanh. Bắt đầu từ tháng 3/2021 trở đi, UBND tỉnh cho biết lãnh đạo tỉnh cùng thủ tướng các sở, ngành, địa phương liên quan sẽ dành thời gian để gặp mặt, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư để:

 • Nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc nhằm xử lý và giải quyết kịp thời;
 • Lắng nghe các ý kiến góp ý, trao đổi của doanh nghiệp, nhà đầu tư về môi trường đầu tư, các cơ chế chính sách cần tháo gỡ để doanh nghiệp phát triển.

Về thời gian, ít nhất 1 lần trong 1 tháng UBND tỉnh sẽ bố trí thời gian và địa điểm phù hợp để làm việc với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư khi có ý kiến có thể liên hệ:

Ông Nguyễn Ngọc Nam – Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 • Điện thoại cơ quan: 0252.3603456
 • Điện thoại di động: 0988286486
 • Email: [email protected]

Xem thêm: