Bảng giá đất thị xã LaGi mới nhất [2021]

Bảng giá đất thị xã LaGi mới nhất [2021]

Cập nhật bảng giá đất thị xã LaGi mới nhất do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 20/12/2019, có hiệu lực từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Khi bất động sản LaGi Bình Thuận khởi sắc cũng là lúc bảng giá đất tại thị xã được nhiều người tìm kiếm. Dựa vào bảng giá đất người ta không chỉ biết được giá đất trên toàn thị xã mà còn có thể so sánh giữa đất thị xã LaGi với đất các khu vực khác tại Bình Thuận như: đất Phan Thiết, đất Hàm Thuận Bắc, đất Hàm Thuận Nam, đất Bắc Bình, đất Tuy Phong… để tìm ra nơi có giá phù hợp với mình.

NỘI DUNG CHÍNH

Mục đích ban hành bảng giá đất của UBND tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh ban hành bảng giá đất tỉnh Bình Thuận nói chung nhằm các mục đích sau đây:

  • Tính tiền sử dụng đất;
  • Tính thuế sử dụng đất;
  • Tính phí và lệ phí quản lý, sử dụng đất đai;
  • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
  • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
  • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước.

Bảng giá đất chi tiết các khu vực tại thị xã LaGi

Bảng giá đất ở đô thị

Bảng giá đất thị xã LaGi 1

Bảng giá đất thị xã LaGi 2

Bảng giá đất thị xã LaGi 3

Bảng giá đất thị xã LaGi 4

Bảng giá đất thị xã LaGi 25

Bảng giá đất thị xã LaGi 6

Bảng giá đất thị xã LaGi 7

Bảng giá đất thị xã LaGi 8

 Bảng giá đất thị xã LaGi 9

Bảng giá đất thị xã LaGi 10

Bảng giá đất thị xã LaGi 11

Bảng giá đất ở nông thôn

Bảng giá đất thị xã LaGi 12

Bảng giá đất thị xã LaGi 13

Bảng giá đất thị xã LaGi 14

Bảng giá đất thị xã LaGi 15

Bảng giá đất thị xã LaGi 16

Bảng giá đất thị xã LaGi 17

Bảng giá đất thị xã LaGi 18

Bảng giá đất thị xã LaGi 19

Bảng giá đất thị xã LaGi 20

Bảng giá đất thị xã LaGi 21

Bảng giá đất thị xã LaGi 22

Đất thương mại dịch vụ

Bảng giá đất thị xã LaGi 26

Lưu ý: Bảng giá đất thị xã LaGi mà UBND tỉnh ban hành sẽ không phải là bảng giá được áp dụng trên thực tế. Thông thường giá thực tế luôn cao hơn từ 15 – 30% (tùy khu vực) so với giá UBND tỉnh quy định. Tuy nhiên những người mua/bán đất tại thị xã LaGi vẫn có thể sử dụng bảng giá đất này để tìm hiểu, so sánh và định giá đất của các khu vực trên địa bàn thị xã. Nếu là định giá thì giá đất thực tế phải cộng thêm từ 15 – 30% so với giá được ban hành.

Xem thêm: