Quy hoạch xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình và những điều cần biết

Quy hoạch xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình và những điều cần biết

Bài viết dành cho những ai quan tâm hoặc đang tìm kiếm thông tin liên quan đến quy hoạch xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình.

Xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, là địa phương nằm ở khu vực phía Nam của huyện, tiếp giáp với các xã: Thái An, Lương Sơn, Hồng Thắng, Hòa Thắng và thị trấn Chợ Lầu. Khu vực này gần đây cũng được các nhà đầu tư bất động sản Bình Thuận quan tâm, nhất là ở các lựa chọn đất vườn Bình Thuận, đất nông nghiệp Bình Thuận, đất Bình Thuận giá rẻ,…

Hiện Bình Thuận đang có nhiều chính sách mới, mang tính thay đổi đối với ngành du lịch địa phương, cải thiện cơ sở hạ tầng, thu hút dòng vốn đầu tư. Do đó, thông tin quy hoạch tại các xã, thị trấn, thành phố được nhiều người quan tâm.

Nếu bạn đọc đang tìm kiếm thông tin quy hoạch xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, nên tìm hiểu một số nội dung dưới đây.

NỘI DUNG CHÍNH

Quy hoạch là gì?

Quy hoạch là khái niệm dùng để chỉ việc phân bố, sắp xếp các hoạt động và các yếu tố sản xuất, dịch vụ và đời sống trên một địa bàn lãnh thổ (bao gồm quốc gia, vùng, tỉnh, huyện) cho một mục đích nhất định trong một thời kì trung hạn, dài hạn hoặc chia theo giai đoạn để cụ thể hoá các chiến lược về phát triển kinh tế – xã hội trên lãnh thổ đó theo thời gian và là cơ sở để lập các kế hoạch phát triển chi tiết.

Quy hoạch hiện nay có nhiều cấp độ, lĩnh vực và phạm vi khác nhau, như: quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển một ngành kinh tế – kĩ thuật; quy hoạch cán bộ; quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, quy hoạch giao thông,…

Quy hoạch xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình và những điều cần biết

Ý nghĩa của quy hoạch

Là cơ sở quan trọng để xây dựng các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn bởi được xây dựng dựa trên những chiến lược phát triển nhất định của một vùng lãnh thổ hay một ngành, một lĩnh vực theo thời gian.

Đặc điểm của quy hoạch

  • Xây dựng quy hoạch phải dựa trên những ý đồ chiến lược rõ ràng; có sự tính toán khoa học, hợp lý về những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; sử dụng có hiệu quả các yếu tố nguồn lực.
  • Chất lượng của quy hoạch phụ thuộc vào tầm nhìn chiến lược của các cấp có thẩm quyền, công tác điều tra cơ bản và khả năng dự báo về xu hướng phát triển trong tương lai.

Tính chất quy hoạch tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình

Theo đặc điểm, tính chất chung của quy hoạch thì quy hoạch xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình dựa trên những mục tiêu chung mà tỉnh đặt ra và các nội dung hướng đến từng huyện cụ thể. Giai đoạn này, ngoài những quy hoạch tác động đến kinh tế du lịch, Bình Thuận cũng tập trung rất nhiều vào phát triển hệ thống giao thông vận tải tỉnh. Đây là mục tiêu cũng như là động lực quan trọng, tạo tiền để cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập nhanh hơn với khu vực trong cả nước, đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, mục tiêu chung của Bình Thuận:

  • Từng bước xây dựng hệ thống giao thông vận tải thống nhất, hiện đại, đồng bộ và liên hoàn, đảm bảo lưu thông nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng và đa dạng; phục vụ chiến lược phát triển về kinh tế – xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương
  • Liên quan đến hệ thống đường giao thông ở nông thôn, Bình Thuận đặt ra chỉ tiêu 65 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Quy hoạch xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình và những điều cần biết

Cụ thể:

  • Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, 100% xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
  • Hoàn thiện và phát triển hệ thống đường tỉnh và đường huyện, đường xã, đảm bảo đúng cấp tiêu chuẩn, đầu tư mở mới một số tuyến đường nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, chỉnh trang đô thị.

Như vậy, giai đoạn này, quy hoạch xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình một phần lớn sẽ tập trung vào hạ tầng giao thông, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện và phát triển theo tiêu chí nông thôn mới.

Xem thêm:

47 Responses to "Quy hoạch xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình và những điều cần biết"

Comments are closed.