6 đoạn văn viết về ngày 20-11 bằng tiếng Anh cực kỳ ý nghĩa

6 đoạn văn viết về ngày 20-11 bằng tiếng Anh cực kỳ ý nghĩa

Một mùa Hiến chương Nhà giáo Việt Nam nữa lại về, những bài viết đầy cảm xúc và chứa đựng đầy yêu thương như một lời tri ân của các em học trò gửi đến thầy cô giáo nhân ngày 20-11. 6 đoạn văn viết về ngày 20-11 bằng tiếng Anh trong bài viết sau đây hy vọng giúp các em có thể bày tỏ đến quý thầy cô ngoại ngữ của mình.

Bên cạnh những bài thơ ngày 20/11 bằng tiếng Anh thì văn viết về ngày Nhà giáo Việt Nam cũng chan chứa tình cảm và tấm lòng biết ơn sâu sắc của các học trò dành cho thầy cô của mình. Cùng điểm qua một số đoạn văn sau đây nhé!

NỘI DUNG CHÍNH

Đoạn văn 1:

Tiếng Anh 

Vietnamese Teachers’ Day November 20 has an important meaning for every teacher and student. When going to school, my first impression is that the school today is more beautiful than usual. The schoolyard is clean and covered with straight rows of seats. Above the stage, the words: “Vietnam Teachers’ Day Celebration” printed in the middle of the banner look very prominent. The ceremony began at exactly seven-thirty. A crisp drum sounded, asking the students to settle down in their seats. Then there were the opening musical performances. Next was the principal’s speech. Finally, the gratitude of the 5th graders for the teachers. After the ceremony ended, my friends and I sent fresh flower bouquets to the teachers. From the bottom of my heart, I feel very grateful to the teachers, for teaching us to be good people.

Dịch nghĩa

Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 có ý nghĩa quan trọng với mỗi thầy cô, học sinh. Khi đến trường, ấn tượng đầu tiên của em là ngôi trường hôm nay thật đẹp đẽ hơn mọi ngày. Sân trường sạch sẽ và được phủ đầy bởi những hàng ghế thẳng tắp. Phía trên sân khấu, dòng chữ: “Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam” được in chính giữa tấm băng rôn trông vô cùng nổi bật. Buổi lễ bắt đầu vào đúng bảy giờ ba mươi phút. Một hồi trống giòn giã vang lên yêu cầu học sinh ổn định chỗ ngồi. Sau đó là những tiết mục văn nghệ mở màn. Tiếp đến là phần phát biểu của cô hiệu trưởng. Cuối cùng là lời tri ân của các anh chị học sinh lớp 5 dành cho các thầy cô. Sau khi kết thúc buổi lễ, em cùng các bạn đã gửi tặng những bó hoa tươi thắm đến thầy cô. Từ tận đáy lòng, em cảm thấy vô cùng biết ơn các thầy cô giáo, vì đã dạy dỗ chúng em nên người.

văn viết về ngày 20-11 bằng tiếng Anh 1

Đoạn văn 2:

Tiếng Anh

Every year, November 20 takes place to the joy of teachers and students. This is an opportunity for students to send their gratitude to their teachers. On this day, schools will hold rallies. Every school has become more beautiful and spacious than usual. The teachers were all dressed very politely and respectfully. At the end of the ceremony, we will give our teachers flowers and gifts to express our thanks. I feel very loved and respected teachers. They are the ones who give us sincere love and care.

Dịch nghĩa

Hằng năm, ngày 20 tháng 11 đều diễn ra trong niềm hân hoan của thầy cô và học sinh. Đây là dịp để những học sinh gửi đến các thầy cô giáo lời tri ân. Vào ngày này, các trường học sẽ tổ chức lễ mít tinh. Ngôi trường nào cũng trở nên đẹp đẽ, khang trang hơn ngày thường. Các thầy cô đều ăn mặc rất lịch sự, trang trọng. Kết thúc buổi lễ, chúng em sẽ gửi tặng đến thầy cô giáo những bó hoa, món quà để thay lời cảm ơn. Em cảm thấy rất yêu mến và kính trọng các thầy cô. Họ là những người đã dành cho chúng em tình yêu thương, quan tâm chân thành.

Đoạn văn 3:

Tiếng Anh

In Vietnam, people celebrate Vietnam Teacher’s Day to honor those who work in the education field. The festival is held on November 20th annually. On this occasion, generations of students express their gratitude to their teachers. To be specific, they would give flowers and send greetings with best wishes to the teachers who have been teaching them. They may also visit their old schools and hold some meetings with some musical and dancing performances to praise the role of teachers. In short, Vietnam Teacher’s Day is considered a special time to praise the country’s spirit of being deferential to your teacher and having respect for morals by showing gratitude and respect to teachers

Dịch nghĩa

Ở Việt Nam, người ta kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam để tôn vinh những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Lễ hội được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 hàng năm. Nhân dịp này, các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thầy cô giáo. Cụ thể, các em sẽ tặng hoa và gửi những lời chúc, lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo đã dạy dỗ các em. Họ cũng có thể đến thăm trường cũ và tổ chức một số buổi gặp mặt với một số buổi biểu diễn ca múa nhạc để ca ngợi vai trò của giáo viên. Tóm lại, Ngày nhà giáo Việt Nam được coi là thời điểm đặc biệt để ca ngợi tinh thần tôn sư trọng đạo, tôn sư trọng đạo của cả nước bằng cách bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với các thầy cô giáo.

văn viết về ngày 20-11 bằng tiếng Anh 2

Đoạn văn 4:

Tiếng Anh

In a school year, there are many special days but perhaps the most meaningful special day is November 20 – Vietnamese Teachers’ Day. In the tumultuous atmosphere of November 20, many students must reflect on their teachers. Me too. Countless memories flow back and cannot be described. I forgot how my aunts stood on the podium, lecturing every inch. I remember the time when the chalk dust flew and let it fall on the teachers’ loving hair. At that time, it seemed like the teachers got old too quickly. Actually, for me, that said whoever studies, but studying teachers is first. I still remember the secrets the teachers taught, the literary gardens they brought, the interesting formulas in mathematics as easy as making cakes. How can those memories be forgotten? The memory of when I was beaten or scolded by her for being playful and forgetting to do homework and when she was praised when she achieved a good student, is still imprinted in my heart the thin skinny figure, students’ stoop every morning. On November 20, my heart rose again to an indescribable emotion, but I knew that it was gratitude, respect, and love for the teacher-driver of knowledge to bring students through. Successful docks.

Dịch nghĩa

Trong một năm học, có rất nhiều ngày đặc biệt nhưng có lẽ ngày đặc biệt ý nghĩa nhất chính là ngày 20/11 – ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong không khí xôn xao của ngày 20-11, nhiều học sinh phải suy tư về thầy cô của mình. Tôi cũng vậy. Vô vàn ký ức ùa về không thể nào tả xiết. Tôi quên mất cách các cô tôi đứng trên bục giảng, giảng từng li từng tí. Em nhớ bao lần bụi phấn bay bay để vương trên mái tóc thầy cô yêu thương. Khi đó, hình như các thầy cô già đi quá nhanh. Thực ra đối với tôi mà nói thì học ai, nhưng học thầy là trên hết. Tôi vẫn nhớ những bí quyết mà thầy cô đã dạy, những khu vườn văn chương mà họ mang đến, những công thức thú vị trong toán học dễ như làm bánh. Làm sao có thể quên được những ký ức đó? Kỷ niệm về những lần tôi bị cô đánh, mắng vì mải chơi quên làm bài và khi được khen khi đạt học sinh giỏi vẫn còn in đậm trong lòng tôi về dáng vóc gầy guộc, lom khom của học sinh mỗi sáng. Ngày 20-11, lòng tôi lại dâng lên một niềm xúc động khó tả, nhưng tôi biết rằng đó là lòng biết ơn, sự kính trọng và tình yêu thương đối với người thầy – người chở tri thức đã chở che cho học trò. Cập bến thành công.

văn viết về ngày 20-11 bằng tiếng Anh 3

Đoạn văn 5:

Tiếng Anh

Vietnamese Teachers’ Day is a significant day to express gratitude to those who have taught us to people, leading to knowledge for everyone to build the future. That is why this day each of us is keen to find the most creative gift, meaning to send gifts to the teachers. But as students, those who have not made money, so precious gifts are not the most expensive gifts, it comes from our own hearts. I remembered last year, when I gave my teacher a special gift, a gift that was made by myself, I felt happy. I made it with all my heart and I pay my respect to my teacher. I will always love my teachers, I will always remember them in my heart for the rest of my life.

Dịch nghĩa

Ngày nhà giáo Việt Nam là một ngày ý nghĩa để tri ân những người đã dạy dỗ ta nên người, mang đến tri thức cho mọi người để xây dựng tương lai. Chính vì vậy mà ngày này mỗi chúng ta đều mong muốn tìm được món quà sáng tạo nhất, ý nghĩa nhất để gửi tặng thầy cô. Nhưng là sinh viên, những người chưa kiếm ra tiền, nên món quà quý giá không phải là những món quà đắt tiền nhất mà nó xuất phát từ chính tấm lòng của chúng ta. Tôi nhớ năm ngoái, khi tôi tặng cô giáo một món quà đặc biệt, một món quà do chính tay tôi làm, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã làm với tất cả trái tim của mình và tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với người thầy của mình. Em sẽ luôn yêu quý thầy cô của mình, suốt cuộc đời này em sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.

văn viết về ngày 20-11 bằng tiếng Anh 4

Đoạn văn 6:

Tiếng Anh

 “A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning.”

Teachers play an important role in our life, they are the ones who teach us to people, leading to knowledge for everyone to build a bright future. That’s why in Vietnam, we have a special day to praise them, it is Vietnamese Teachers’ Day on 20th November. This is one of the most meaningful days in a school year. On this day, teachers will receive a lot of gifts, cards, and best wishes from their students. This is a big chance for all generations of students to express their gratitude and love to their teachers. There will also be special music and dancing performances at school for everyone to attend. To me, I really enjoy this day because I want to see smiles on teachers’ faces. It is true to say that a teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. 

Dịch nghĩa

 “Một giáo viên tốt có thể khơi dậy hy vọng, khơi dậy trí tưởng tượng và khơi dậy niềm yêu thích học tập.”

Thầy cô đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, họ là người dạy dỗ chúng ta nên người, mang đến tri thức cho ta để xây dựng một tương lai tươi sáng. Đó là lý do tại sao ở Việt Nam, chúng ta có một ngày đặc biệt để ca ngợi các thầy cô, đó là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là một trong những ngày ý nghĩa nhất trong một năm học. Vào ngày này, các thầy cô giáo sẽ nhận được rất nhiều món quà, tấm thiệp và những lời chúc tốt đẹp nhất từ học sinh của mình. Đây là dịp lớn để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn và kính yêu đối với các thầy cô giáo. Tại trường cũng sẽ có các buổi biểu diễn ca múa nhạc đặc biệt cho mọi người tham dự. Đối với tôi, tôi thực sự thích ngày này vì tôi muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của các người thầy cô. Không sai khi nói rằng một người thầy sẽ nắm lấy bàn tay, mở ra trí tuệ và chạm đến trái tim.

Thầy cô là người dạy dỗ chúng ta nên người, mang đến nguồn tri thức cho ta xây dựng tương lai tươi sáng. Đó là lý do tại sao ở Việt Nam, để ca ngợi các thầy cô đã dành riêng một ngày đó là Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đây là một trong những ngày ý nghĩa, chính vì vậy đừng ngần ngại có những bài văn viết về ngày 20-11 bằng tiếng Anh để tặng thầy cô của mình.

Xem thêm: